Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení – bez přijímacích zkoušek!

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení – denní maturitní studium, maturita dálkově.
Přijímací zkoušky se nekonají!

Přihlášky můžete podávat průběžně.
1) osobně – v kanceláři školy u paní Makovičkové – Trojská 632/173e (nad poštou)
2) poštou – Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o., Trojská 211/110, 171 00 Praha 7 – Troja

Bližší informace najdete zde:
Čtyřleté denní maturitní studium
Dvouleté kombinované nástavbové studium – maturita dálkově