Kategorie: Důležité informace

Opravné ústní maturity 18.9. 2018

Opravné ústní maturity 18.9. 2018

Opravné ústní maturity se konají 18.9. 2018 od 7.50 hod. v učebně Euroškoly nad pizzerií. Přeji všem zúčastněným mnoho štěstí. M. Šmíd

Začátek školního roku 2018/2019

Vážení studenti, školní rok nástavbového studia začíná 3.9. 2018 ve 12.15 hod. plnou výukou do 18.55. M.Šmíd, ředitel Euroškoly.   rozvrh_KS_1.pol._2018-19 rozvrh_KS_2.pol._2018-19

23.8. 2018 stále jsou volná místa v nástavbovém 2letém studiu i v denním 4letém studiu!

Opravné zkoušky srpen-září 2018

Vážení studenti, doklasifikace a opravné zkoušky se konají 27.-31.8. 2018, rozpisy jste dostali již v červnu písemné zkoušky společné části MZ se konají 3.-5.9. 2018, informační e-maily byly rozeslány praktická MZ se koná 6.9. od 14.00 informační e-mail dostanete v nejbližší době ústní zkoušky profilové části MZ se konají 18.9. 2018, informační e-mail dostanete v nejbližší době, jakékoli dotazy můžete vznést telefonicky v kanceláři...

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2018

Na e-mail jsme rozeslali přihlášky k podzimnímu termínu MZ! Studenti z předchozích let, kteří přihlášku neobdrželi a chtějí maturovat, mohou vyplnit bianco formulář zde (příp. kontaktujte ŘŠ, přihlášku vám zašle).

Zahájení školního roku 2016/17

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení – bez přijímacích zkoušek!

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení – denní maturitní studium, maturita dálkově. Přijímací zkoušky se nekonají! Přihlášky můžete podávat průběžně. 1) osobně – v kanceláři školy u paní Makovičkové – Trojská 632/173e (nad poštou) 2) poštou – Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o., Trojská 211/110, 171 00 Praha 7 – Troja Bližší informace najdete zde: Čtyřleté denní maturitní studium Dvouleté...

Pozvánky k písemným maturitním zkouškám - podzim 2016

Přihlášky k MZ 2018

Jsou připraveny přihlášky k maturitní zkoušce 2018. Termín podpisu:  K2.B – středa 15. 11. mezi 12:15 a 13 hodin O4.A – pondělí 20. 11. první vyučovací hodinu. Účast nutná!!! Opakující maturanti vyplní a vytisknou přihlášku v sekci Maturity a podepsanou ji zašlou na adresu školy tak, aby přihláška byla dodána nejpozději 1. 12. 2017.

Pozvánky k písemným maturitním zkouškám - podzim 2016

Kalendář maturitních zkoušek 2018

Zveřejnili jsme kalendář k maturitním zkouškám v roce 2018. Zveřejněny byla také maturitní témata, seznam četby a pokyn k MZ. Vše najdete v sekci Studenti – Maturity.

Nové webové stránky

Rozpis doklasifikačních a opravných zkoušek

Rozpis doklasifikačních a opravných zkoušek najdete v sekci Studenti – Zkoušky. http://praha.euroskola.cz/pro-studenty/zkousky-rozdilove-a-doklasifikacni/

Ústní maturitní zkouška - rozpis

Ústní maturitní zkouška – rozpis

Zveřejnili jsme rozpis na ústní maturitní zkoušku od 16. do 18. května 2017. Rozpis najdete v sekci Maturity!