Kategorie: Důležité informace

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2018

Na e-mail jsme rozeslali přihlášky k podzimnímu termínu MZ! Studenti z předchozích let, kteří přihlášku neobdrželi a chtějí maturovat, mohou vyplnit bianco formulář zde (příp. kontaktujte ŘŠ, přihlášku vám zašle).

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení – bez přijímacích zkoušek!

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení – denní maturitní studium, maturita dálkově. Přijímací zkoušky se nekonají! Přihlášky můžete podávat průběžně. 1) osobně – v kanceláři školy u paní Makovičkové – Trojská 632/173e (nad poštou) 2) poštou – Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o., Trojská 211/110, 171 00 Praha 7 – Troja Bližší informace najdete zde: Čtyřleté denní maturitní studium Dvouleté...

Přihlášky k MZ 2018

Jsou připraveny přihlášky k maturitní zkoušce 2018. Termín podpisu:  K2.B – středa 15. 11. mezi 12:15 a 13 hodin O4.A – pondělí 20. 11. první vyučovací hodinu. Účast nutná!!! Opakující maturanti vyplní a vytisknou přihlášku v sekci Maturity a podepsanou ji zašlou na adresu školy tak, aby přihláška byla dodána nejpozději 1. 12. 2017.

Kalendář maturitních zkoušek 2018

Zveřejnili jsme kalendář k maturitním zkouškám v roce 2018. Zveřejněny byla také maturitní témata, seznam četby a pokyn k MZ. Vše najdete v sekci Studenti – Maturity.

Rozpis doklasifikačních a opravných zkoušek

Rozpis doklasifikačních a opravných zkoušek najdete v sekci Studenti – Zkoušky. http://praha.euroskola.cz/pro-studenty/zkousky-rozdilove-a-doklasifikacni/

Ústní maturitní zkouška – rozpis

Zveřejnili jsme rozpis na ústní maturitní zkoušku od 16. do 18. května 2017. Rozpis najdete v sekci Maturity!

Praktické maturitní zkoušky – rozpis

V pátek 21. dubna proběhne od 8:15 hodin praktická maturitní zkouška. Studenti dálkového nástavbového studia najdou rozpis zde.  

Přihlášky k maturitě 2017

Jsou připravené přihlášky k MZ. V pondělí 14. 11. 2016 ve 12:15 hodin na začátku hodiny EKO proběhne podepisování přihlášek. Posudky PUP (pokud máte) s sebou. Absolventům z projektů 2016 a 2015 byly přihlášky zaslány vyplněné na e-mail. Pokud jste neobdrželi, kontaktujte nás, nebo vyplňte bianco přihlášku na webových stránkách (sekce Maturity)

Nové webové stránky

Milí studenti, vážení rodiče. Od dnešního dne spouštíme nové webové stránky. Naším cílem bylo vytvořit přehledné a uživatelsky příjemný web, na kterém najdete všechny důležité informace. Věříme, že se vám nové webové stránky budou líbit a budete se v nich dobře orientovat.  

Důležité informace

Důležité informace k doklas. zkouškám, pro maturanty či dálkaře. Na hlavní stránce v menu „Studenti“ Pro dálkaře (kombinovaná a dálková forma) – v sekci „Nástavbové studium“ najdete rozvrhy a aktuální informace. Pro doklasifikované či opravující – v sekci „Zkoušky“ najdete informace k doklasifikačním či opravným zkouškám v pololetí a na konci roku. Pro maturanty – v sekci „Maturity“ naleznete všechny informace k maturitním zkouškám.