Kategorie: Důležité informace

Důležité termíny a pokyny ke státní maturitě na jaře 2019

12. 11. 2018  Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci (projekt MZ2019) v IS CERTIS. 3. 12. 2018  Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy. 14. 12. 2018  Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování v IS CERTIS. 19. 12. 2018  Ředitel školy nejpozději předá žákovi výpis z přihlášky k MZ (žáci podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených). 2. 1.  2019  Žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál...

Opravné ústní maturity 18.9. 2018

Opravné ústní maturity 18.9. 2018

Opravné ústní maturity se konají 18.9. 2018 od 7.50 hod. v učebně Euroškoly nad pizzerií. Přeji všem zúčastněným mnoho štěstí. M. Šmíd

23.8. 2018 stále jsou volná místa v nástavbovém 2letém studiu i v denním 4letém studiu!

Opravné zkoušky srpen-září 2018

Vážení studenti, doklasifikace a opravné zkoušky se konají 27.-31.8. 2018, rozpisy jste dostali již v červnu písemné zkoušky společné části MZ se konají 3.-5.9. 2018, informační e-maily byly rozeslány praktická MZ se koná 6.9. od 14.00 informační e-mail dostanete v nejbližší době ústní zkoušky profilové části MZ se konají 18.9. 2018, informační e-mail dostanete v nejbližší době, jakékoli dotazy můžete vznést telefonicky v kanceláři...

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2018

Na e-mail jsme rozeslali přihlášky k podzimnímu termínu MZ! Studenti z předchozích let, kteří přihlášku neobdrželi a chtějí maturovat, mohou vyplnit bianco formulář zde (příp. kontaktujte ŘŠ, přihlášku vám zašle).

Zahájení školního roku 2016/17

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení – bez přijímacích zkoušek!

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení – denní maturitní studium, maturita dálkově. Přijímací zkoušky se nekonají! Přihlášky můžete podávat průběžně. 1) osobně – v kanceláři školy u paní Makovičkové – Trojská 632/173e (nad poštou) 2) poštou – Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o., Trojská 211/110, 171 00 Praha 7 – Troja Bližší informace najdete zde: Čtyřleté denní maturitní studium Dvouleté...

Pozvánky k písemným maturitním zkouškám - podzim 2016

Přihlášky k MZ 2018

Jsou připraveny přihlášky k maturitní zkoušce 2018. Termín podpisu:  K2.B – středa 15. 11. mezi 12:15 a 13 hodin O4.A – pondělí 20. 11. první vyučovací hodinu. Účast nutná!!! Opakující maturanti vyplní a vytisknou přihlášku v sekci Maturity a podepsanou ji zašlou na adresu školy tak, aby přihláška byla dodána nejpozději 1. 12. 2017.

Pozvánky k písemným maturitním zkouškám - podzim 2016

Kalendář maturitních zkoušek 2018

Zveřejnili jsme kalendář k maturitním zkouškám v roce 2018. Zveřejněny byla také maturitní témata, seznam četby a pokyn k MZ. Vše najdete v sekci Studenti – Maturity.

Nové webové stránky

Rozpis doklasifikačních a opravných zkoušek

Rozpis doklasifikačních a opravných zkoušek najdete v sekci Studenti – Zkoušky. http://praha.euroskola.cz/pro-studenty/zkousky-rozdilove-a-doklasifikacni/

Ústní maturitní zkouška - rozpis

Ústní maturitní zkouška – rozpis

Zveřejnili jsme rozpis na ústní maturitní zkoušku od 16. do 18. května 2017. Rozpis najdete v sekci Maturity!