Projekty a stáže

Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Euroškola Praha se v předchozích letech účastnila projektů v rámci programů Leonardo da Vinci (odborné stáže studentů v zahraničí) a Comenius (aktivity umožňující pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží, či kurzů).

V roce 2015 jsme podali 2 žádosti:
1) Žádost o grant KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců (odborné vzdělávání) - z důvodu nedostatku finančních prostředků pro podporu všech doporučených projektů byl náš projekt zařazen mezi projekty náhradní. V případě uvolnění finančních prostředků mohou 2 naši absolventi vyjet na půlroční kombinovanou stáž (studium + praxe) do New College Durham (VB).

2) Žádost o grant KA1 - Projekty mobility osob ve školním vzdělávání - žádost o grant byla schválena a 3. 7. 2015 byla podepsána smlouva s národní agenturou. Do 31. 5. 2017 získala Euroškola Praha na projekt "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi učitelem" celkem 13.782,- EUR. V rámci tohoto projektu absolvují vyučující metodické a jazykové kurzy v zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Leonardo da Vinci

EUROŠKOLA PRAHA VYUŽÍVÁ PROJEKTŮ NA ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDŮ EU
Euroškola Praha spolupracuje od roku 2006 s Euro-Schulen Halle na projektu Mobility v rámci programu Leonardo da Vinci "Získání mezinárodně uznávaného vzdělání a praxe". Od roku 2008 rozšířila spolupráci o New College Durham (VB).
Na obou školách mohou absolventi zaměření Office Assistance ESA v případě získání grantu z projektu Leonardo da Vinci absolvovat po maturitě půlroční stáž, kterou pak uzavřou na Euroškole Praha mezinárodní závěrečnou zkouškou a získají diplom v oboru Office Management ESA.

Kurzy výpočetní techniky pro letňanské seniory

Realizace: do roku 2011

Kurz výpočetní techniky pro letňanské seniory byl realizován do roku 2011 za podpory Městské části Praha 18 - Letňany.