DOKUMENTY ŠKOLY

Zájemci o studium na Euroškole Praha, Den otevřených dveří, materiály školy
open-door

ŠKOLNÍ ŘÁD

školní řád stanovuje práva a povinnosti žáků, organizaci vyučování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Jeho součástí je i klasifikační řád.
school

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program (ŠVP) pro studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní studium) a 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) je k dispozici v ředitelně školy. Nahlédnout do něj lze po předchozí domluvě.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy.