Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP) pro studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní studium) a 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) je k dispozici v ředitelně školy. Nahlédnout do něj lze po předchozí domluvě.

Školní řád

Školní řád stanovuje práva a povinnosti žáků, organizaci vyučování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Jeho součástí je i klasifikační řád.

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy

Školská rada

Dokumenty vztahující se ke školské radě

Ostatní dokumenty školy

Žádost - vzor, Potvrzení o studiu, Přihláška...