Informace k přijímacímu řízení pro rok 2020/2021 jsou zpracovány v návaznosti na platnou legislativu
(zákon č. 178/2016, odst. 60 - 60g a vyhláška č. 353/2016 ze dne 24. 10. 2016), která zavádí povinnost státních přijímacích zkoušek. Kritéria a podmínky přijetí budou k dispozici zde v zákonem stanoveném termínu.

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 AKTUALIZACE dle VYHLÁŠKY č. 232/2020 Sb. ze dne 6. května 2020

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT?

  • PODAT VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU
    poštou nebo doručit osobně do 1. 3. 2021,

  • ABSOLVOVAT ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
    z matematiky, českého jazyka a angličtiny – školní přijímací zkoušky v r. 2021 zrušeny,

  • DORUČIT ŠKOLE ZÁPISOVÝ LÍSTEK
    nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů - osobně do kanceláře školy nebo poštou.

přijímací řízení
přijímací řízení

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE A ZMĚNY

KDY PROBĚHNE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Školní přijímací zkoušky konají ve středu 21. dubna 2021 (ŘÁDNÝ TERMÍN), 13. května 2021 (NÁHRADNÍ TERMÍN). – v r. 2021 jsou školní přijímací zkoušky zrušeny.

KOLIK ČASU MÁM NA VYPRACOVÁNÍ TESTŮ?

Na všechny tři uvedené testy máš celkem 90 minut.

KDY SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů dle pokynů MŠMT nejdříve 19. května 2021. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

DO KDY MUSÍM ŠKOLE DORUČIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK?

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí ODEVZDÁNÍM nebo ODESLÁNÍM ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to NEJPOZDĚJI DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Telefon/mobil
233 541 232 - volba 2/601 360 612
E-mail
office@euroskola.cz
Adresa
Trojská 632/173b, 171 00 Praha 7
přijímací řízení
přijímací řízení