Školní přijímací zkoušky zrušeny

5.3. 2021

5. 3. 2021. Školní přijímací zkoušky pro uchazeče do 1. ročníku byly zrušeny ředitelem školy. Na přihlášené uchazeče se nahlíží jako by tyto zkoušky úspěšně absolvovali. Ostatní kritéria a pokyny ohledně přijímacího řízení platí. M. Šmíd, ředitel školy