Učíme se doma…

16.3. 2020

16. 3. 2020. Vážení studenti denního i kombinovaného studia, vzhledem k tomu, že škola bude uzavřena delší dobu, bude vyučování probíhat pomocí systému Google classroom dle běžného rozvrhu. Prosím tedy studenty, aby, pokud možno, této formě práce věnovali denně běžný školní pracovní čas – řekněme 8 – 14 hod. (u kombinovaného studia samozřejmě dle možností) – a plnili zadané úkoly. Za to budou také hodnoceni. Zápis do třídní knihy probíhá normálně kromě prezence. Škola je v těchto dnech uzavřena a nikdo v ní pravidelně není. V případě potřeby použijte ke komunikaci e-maily (na stránkách školy: o škole – pedagogický sbor) nebo mobilní čísla. O dalším postupu vás dle situace budeme informovat pomocí emailu, stránek školy (i Fb a Instagram). Vím, že už teď se vám stýská po všech učitelích, ale budeme muset naši spolupráci nějakou dobu vydržet v této formě :). Co se týká termínů přijímacích zkoušek a maturit, zatím se nic nemění, ale je třeba denně sledovat zprávy. Přeji nám i vám pevné zdraví a z hlediska výchovného prosím všechny, aby zodpovědně a s použitím zdravého rozumu dodržovali doporučená i nařízená pravidla spojená s běžným životem v současné situaci. S pozdravem M. Šmíd, ředitel