Maturita

Informace ohledně maturitních zkoušek nejnovějších i starších naleznete na oficiálních stránkách https://maturita.cermat.cz

Maturitní zkoušky jaro 2021

Přihlášku k jarním MZ nutno odevzdat nejpozději do 1. 12. 2020.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů
společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 od pondělí 3. května
2021 do pátku 7. května 2021.

 

Dokumenty k maturitním zkouškám 2021

Maturitní historie