Maturita

Informace ohledně maturitních zkoušek nejnovějších i starších naleznete na oficiálních stránkách https://maturita.cermat.cz

Maturitní zkoušky jaro 2021

dle nejaktuálnějších změn:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů
společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 na:

24. 5. 2021 v 8:00 hod. - matematika

24. 5. 2021 v 13:00 hod. - anglický jazyk

25. 5. 2021 v 8:00 hod. - český jazyk a literatura

 

Mimořádný termín didaktických testů pro žáky, kteří se z řádného termínu omluví z důvodu onemocnění Covid-19 nebo karantény , je určen na 7. - 9. 7. 2021 a uskuteční se ve spádových školách.

 

Písemné práce z češtiny a angličtiny se v r. 2021 nekonají.

 

Ústní zkoušky z češtiny a angličtiny se konají pouze dobrovolně - nejsou tedy povinné.

 

Ústní zkoušky z Ek a Úč (případně nepovinné z Aj a Čj) se konají 7. června 2021.

 

Praktická maturitní zkouška (pro studenty opakující z minulých ročníků ve stejné formě jako v loňském roce, pro současné studenty -prvomaturanty- v upravené formě) se koná 10. května 2021 od 8.00 hod. ve velké učebně IT v budově gymnázia.

 

Na všechny zkoušky musí přihlášení studenti doložit negativní test na covid-19 max. 7 dnů starý a mít respirátor nasazený v celém průběhu všech zkoušek. Testování na covid-19 umožňuje i škola - nutno uskutečnit po předchozí domluvě v předstihu (do 7.5. pro prakt. zk., do 21.5. pro DT, do 4.6. pro ústní zk.) - nikoli v den maturitní zk.!

 

Věnujte pozornost bodu Úpravy MZ uvedenému níže v Dokumentech k MZ - týká se navýšení termínů opravných či náhradních zkoušek

 

 

Dokumenty k maturitním zkouškám 2021

Maturitní historie