maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021
 

Přihlášku k maturitním zkouškám je možno stáhnout  v "Dokumentech k maturitním zkouškám",
podepsané přihlášky je nutno odevzdat v kanceláři ředitele školy nejpozději do (bude upřesněno).
Přihláška zadána do systému, vytvoří se výpis z přihlášky, který podepíší obě strany, a to nejpozději do (bude upřesněno).

DOKUMENTY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL A ŠKOLNÍ SEZNAM ČETBY

Telefon/mobil
233 541 232 - volba 2/601 360 612
E-mail
office@euroskola.cz
Adresa
Trojská 632/173b, 171 00 Praha 7
maturitní zkoušky
maturitní zkoušky