Maturita

Nejaktuálnější informace ohledně maturitních zkoušek naleznete na oficiálních stránkách http://www.novamaturita.cz/.

Maturita 2019 - Podzimní termín

Vážení studenti kombinovaného studia, nejpozději do 25. června 2019 je třeba se v případě zájmu přihlásit k podzimnímu termínu MZ.  Přihlášky zasílám emailem, nebo příslušný formulář najdete níže ne této stránce. Přihlášku je třeba podepsat a také ve škole podepsat protokol o předání této přihlášky řediteli školy. M. Šmíd


 

Důležité termíny 2019

• 14. června: uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 

• 25. června: nejpozdější termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období

.  Poté, co žák předá vyplněnou přihlášku řediteli školy, dojde ze strany školy k zápisu údajů do centrálního registru a ředitel školy nejpozději 3. července 2019 předá všem přihlášeným žákům Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti žák musí neprodleně nahlásit řediteli školy.

• 30. června: nejpozdější termín pro odevzdání seznamu literárních děl žáka pro ústní zkoušku z ČJL řediteli školy

• od 16. srpna: uvolnění pozvánek k maturitní zkoušce s informacemi o spádové škole a termínu zkoušek

 2. září - 6. září: předběžné termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období12. 11. 2018  Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci (projekt MZ2019) v IS CERTIS.

10.9. 2019    Praktická maturitní zkouška od 8.00 hod.

18.9. 2019    Ústní maturitní zkoušky

 

 

Dokumenty k maturitním zkouškám 2019

Maturitní historie