Maturita

Nejaktuálnější informace ohledně maturitních zkoušek naleznete na oficiálních stránkách http://www.novamaturita.cz/.

Maturita 2018 - Jarní termín

09. 05. 2018 - Rozpis zkoušek
Zveřejňujeme rozpis žáků u ústních maturitních zkoušek. Viz níže.


09. 04. 2018 - Rozpis zkoušek
Zveřejňujeme rozpis žáků v učebnách pro písemné zkoušky společné části (ČJL, ANG, MAT) a rozpis pro praktickou maturitní zkoušku 19. 4. 2018. Viz níže.


16. 01. 2018 - Jednotné zkušební schéma 
MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma pro písemnou část maturitních zkoušek.
11. 4. 2018 - PP ČJL
2. 5. 2018 - PP ANG, DT MAT
3. 5. 2018 - DT ČJL
4. 5. 2018 - DT ANG
Více zde: http://www.novamaturita.cz/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-v-jarnim-zkusebnim-obdobi-2018-1404038501.html


05. 10. 2017 - Pokyn k MZ, maturitní témata
Zveřejnili jsme pokyn k MZ, maturitní témata předmětů profilové části MZ a školní seznam četby.


29. 9. 2017 - Přihlášky k jarnímu termínu MZ
Přihlášky k jarnímu termínu MZ budou k dispozici v průběhu listopadu 2017. Studenti maturitního ročníku je obdrží v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvedli na začátku studia.
Studenti z předchozích let mohou na začátku listopadu kontaktovat ŘŠ, přihláška jim pak bude vygenerována a také zaslána elektronicky. Pokud tak neučiní, vyplní bianco přihlášku, která bude zveřejněna na těchto stránkách.

Důležité termíny

do 1. 12. 2017

 • žák předá ŘŠ přihlášku k jarnímu termínu MZ
 • žák s PUP předá ŘŠ doporučení ŠPZ

do 20. 12. 2017

 • ŘŠ předá žákovi výpis z přihlášky, žák překontroluje a podepíše, že vše souhlasí

do 15. 1. 2018

 • MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek pro jaro 2016

do 3. 4. 2018

 • žák předá ŘŠ seznam min. 20 vybraných literárních děl

od 3. 4. do 11. 6. 2018

 • období, kdy se konají praktické zkoušky = čtvrtek 19. 4. 2018 od 8 do 14 hodin (viz rozpis)

11. 4. 2018

 • konání písemné práce z českého jazyka a literatury

19. 4. 2017

 • konání praktické maturitní zkoušky

od 2. do 9. 5. 2018

 • konání písemných prací a didaktických testů (ČJ, cizí jazyky, MAT) - viz výše

do 15. 5. 2018

 • zveřejnění výsledků didaktických testů, ŘŠ zašle žákovi na e-mailovou adresu

od 16. 5. 2018

 • konání ústních maturitních zkoušek (bude upřesněno nejpozději 22. 1. 2018)
 • výsledky písemných prací budou zveřejněny do začátku konání ústních MZ, ŘŠ zašle žákovi na e-mailovou adresu

 

Dokumenty k maturitním zkouškám 2018

Maturitní historie