Maturita

Informace ohledně maturitních zkoušek nejnovějších i starších naleznete na oficiálních stránkách https://maturita.cermat.cz

Maturitní zkoušky podzim 2020:

 

didaktické testy (příp. písemné zkoušky)1. - 4. září 2020 ve spádových školách - obdržíte pozvánku

praktická zkouška 9. září 2020 – 8-13.00 hod. v budově Trojského gymnázia

ústní zkoušky 16. září 2020 v budově Diplomatického komplexu dle rozpisu (viz níže)

 

písemné zkoušky se letos nekonají - to platí i pro podzimní termín avšak pouze pro žáky, kteří jdou na opravný termín z jarního termínu 2020

Věnujte prosím pozornost pokynům a údajům ohledně ochrany zdraví při zkouškách vzhledem k pandemii koronaviru. Ke každé zkoušce je třeba přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení a seznámit se se zvláštními pokyny - viz níže "Dokumenty k maturitním zkouškám 2020".

Dokumenty k maturitním zkouškám 2020

Maturitní historie