Maturita

Nejaktuálnější informace ohledně maturitních zkoušek naleznete na oficiálních stránkách http://www.novamaturita.cz/.

Maturita 2019 - Jarní termín

Vážení studenti kombinovaného studia, kteří jste se přihlásili k MZ jaro 2019, dostavte se, prosím, nejpozději do 19.12. 2018 do školy k převzetí výpisu z přihlášky.  M. Šmíd


Dne 1.3. 2019 jsem všem přihlášeným k MZ jaro 2019 poslal pozvánku k písemným zkouškám. Prosím, zastvte se v ředitelně k podpisu protokolu o převzetí pozvánky. Děkuji M. Šmíd

Důležité termíny

12. 11. 2018  Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci (projekt MZ2019) v IS CERTIS.

3. 12. 2018  Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

14. 12. 2018   Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování v IS CERTIS.

19. 12. 2018  Ředitel školy nejpozději předá žákovi výpis z přihlášky k MZ (žáci podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených).

2. 1.  2019  Žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál žáka.

15. 1.  2019  MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

1. 3. 2019 Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

10. – 11. 4.  2019  Konání písemných prací SČ MZ.

25. 4. 2019  Konání praktické maturitní zkoušky

2. – 3. 5. 2019  Konání didaktických testů SČ MZ a výběrové zkoušky MA+.

23. a 24. 5. + 27. a 28. 5. 2019  Konání ústních maturitních zkoušek

 

Dne 15.11. 2018 jsem odeslal na uvedené e-mailové adresy předvyplněné přihlášky k MZ jaro 2019. Pokud někomu, kdo má zájem o konání maturity v tomto termínu, přihláška nedošla, použijte prosím formulář přihlášky, který najdete v sekci Studenti – Maturity – Dokumenty k maturitám – Přihláška k MZ 2019. Termín odevzdání řediteli školy je do 3.12. 2018. Děkuji M. Šmíd, ředitel

 

Dokumenty k maturitním zkouškám 2019

Maturitní historie