Maturita

Informace ohledně maturitních zkoušek nejnovějších i starších naleznete na oficiálních stránkách https://maturita.cermat.cz

Maturitní zkoušky jaro 2020:

 

didaktické testy 1. 6. 2020 – 8.00 Mat, 13.00 Aj,

2. 6. 2020 – 8.00 Čj, 13.00 Rj, v budově Trojského gymnázia

praktická zkouška 8. 6. 2020 – 8-13.00 v budově Trojského gymnázia

ústní zkoušky 15. – 17. 6. 2020 v budově Diplomatického komplexu dle rozpisu (viz níže)

 

písemné zkoušky se letos nekonají

Věnujte prosím pozornost pokynům a údajům ohledně ochrany zdraví při zkouškách vzhledem k pandemii koronaviru. Ke každé zkoušce je třeba přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení a seznámit se se zvláštními pokyny - viz níže "Dokumenty k maturitním zkouškám 2020".

Dokumenty k maturitním zkouškám 2020

Maturitní historie