MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Předávání maturitních vysvědčení I.

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Maturitní okruhy a seznam četby pro maturitní zkoušky  2022/2023 jsou zveřejněny níže.

Písemné maturitní zkoušky - slohové práce se konají 4. 4. 2023 (Čj) a 11. 4. 2023 (Aj, Rj) v budově Euroškoly Praha

Didaktické testy společné části MZ se konají 2. 5. 2023 (M, Aj), 3. 5. 2023 (Čj) a 4. 5. 2023 (Rj) v budově Trojského gymnázia

Ústní maturitní zkoušky vč. obhajoby maturitní práce se konají 16. - 19. 5. 2023 v budově Euroškoly Praha

TÉMATA MATURITNÍCH PRACÍ 2022/2023

 

  • Nejpozději do 12. 9. 2022 je nutné zvolit si téma maturitní práce a odevzdat podepsaný formulář zadání maturitní práce.
  • Pokud si student nevybere žádné z vypsaných témat, je možné si zvolit téma vlastní. Podmínkou je předložení vlastního tému ke schválení Ing. Žůrkové a Ing. Chadimové.
  • Student, který si nevybere nebo si nenechá schválit své vlastní téma maturitní práce ve stanoveném termínu, nebude připuštěn k maturitě.
  • Uvedený termín je závazný.
  • Pokud chcete začít na maturitní práci pracovat o prázdninách, kontaktujte nás na emailu:  zurkova@euroskola.eu, chadimova@euroskola.eu

ZÁZNAM SLOHOVÉ PRÁCE

certificate

ZÁZNAM SLOHOVÉ PRÁCE

ANGLICKÝ JAZYK A RUSKÝ JAZYK

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL A ŠKOLNÍ SEZNAM ČETBY 2022/2023