Koronavirus

2.3. 2020

9. 3. 2020. Škola zatím nezavádí žádná zvláštní opatření ohledně případného výskytu nákazy. Studentům bylo po návratu z jarních prázdnin doporučeno dodržování vyšší úrovně hygieny, než obvykle a samozřejmě sledování možných příznaků nákazy. Z žáků školy se nikdo nepohyboval v minulých dnech ani týdnech v rizikových oblastech. Přítomnost či nepřítomnost žáka ve škole je v kompetenci jeho zákonných zástupců.

M. Šmíd, ředitel školy