Čtvrtletní známky, konzultace, třídní schůzky

16.4. 2021

15. 4. 2021

Vážení studenti, vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost známkám za 3. čtvrtletí, které najdete v systému Bakaláři. Pokud student/ka najde N, nebo horší známku, znamená to, že musí přidat, aby své výsledky na závěrečném vysvědčení vylepšil/a. Jsme stále v neobvyklé situaci, jako učitelé si uvědomujeme, že mnoho studentů či rodin může mít problémy, které by za normální situace, kdy nás neohrožuje pandemie, nenastaly. Ke studentům stále, v duchu naší soukromé školy, přistupujeme s porozuměním a s tím, že jim chceme pomoci studovat a studia také úspěšně dokončit. Mnoho studentů zvládá distanční výuku bez problémů, pro některé je  obtížnější plnit všechny zadané úkoly a účastnit se on-line výukových hodin. Podle výzkumu, který jsme prováděli anonymním dotazníkem v lednu a v dubnu, si většina studentů myslí, že jejich vytíženost a četnost úkolů při distanční výuce je přiměřená a komunikace s učiteli je na výborné až dobré úrovni. Stále platí, že konzultace jeden žák-jeden učitel jsou povoleny a někteří žáci je také využívají. Naši učitelé jsou dostupní na emailu i telefonu, já sám hovořím či si píšu s nějakým studentem téměř každý den. Jsem také každý den fyzicky ve škole, a až na malé výjimky taktéž paní zástupkyně i paní asistentka (pravidelně se testujeme na covid). Řešíme, kromě distanční výuky, také maturity u kombinovaného studia, přijímací zkoušky, nábor nových učitelů, zdokonalování prostor. V záplavě neustále plynoucích pokynů a nařízení státu máme snad více práce, než obvykle.

MŠMT zatím na středních školách povolilo konzultace závěrečných ročníků ve skupinách 6 osob, které se vás zatím netýkají. Měla být povolena praktická výuka, což by se týkalo třídy O3.A, ale toto bylo zrušeno. Doufejme, že praktická výuka bude povolena od 26. 4. 2021. Třídy O1.A  a O2.A, kterých se praktická výuka netýká, by měly možnost zmíněných konzultací po skupinách 6 studentů, což by teoreticky mohlo nastat také od 26. 4. 2021. Tyto konzultace se musí odehrávat v odpoledních hodinách, abychom nenarušili výuku ostatních žáků. Pro všechny studenty i učitele máme připravené testy, každý si bude muset přinést a použít respirátor (v případě nouze máme samozřejmě nějaké náhradní). Prosím všechny studenty, aby nejlépe ihned odpověděli (toto info máte v emailu), mají-li o takovou konzultaci zájem a z jakého předmětu (jedná se samozřejmě o předměty, v kterých má student problémy), abychom mohli případně vytvořit plán.

Rád bych vám také nabídl možnost on-line třídních schůzek, které se budou konat v úterý 20. 4. 2021 od 17:00 pro třídu O1.A, od 17: 30 pro O2.A a od 18:00 pro O3.A. V případě zájmu se, prosím, v tento den jako rodič přihlaste prostřednictvím účtu vašeho/vaší syna/dcery do systému Google classroom do učebny O1.A LTV (pro 1.roč.), O2.A LTV (pro 2.roč.), O3.A LTV (pro 3.roč.). Děkuji za spolupráci. M. Šmíd