coins

Školné pro rok 2022/2023 je 30.000 Kč/rok.

 Úhrada školného je dána dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

hotově na studijním oddělení školy

převodem na účet školy:

Bankovní spojení:

Komerční banka č.ú.: 19-8840720277/0100
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol: evidenční číslo smlouvy

Telefon/mobil
233 541 232 - volba 2/601 360 612
E-mail
office@euroskola.cz
Adresa
Trojská 632/173b, 171 00 Praha 7
logo-instagram-web
logo-FB-web