ŠKOLNÉ

coins

Školné pro rok 2024/2025 je 35.000 Kč/rok.
Úhrada školného je dána dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

  • hotově na studijním oddělení školy,
  • převodem na účet školy:

Bankovní spojení:

Komerční banka č.ú.: 19-8840720277/0100
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol: evidenční číslo smlouvy