PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Studenti Euroškoly Praha v aule I.

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024

Ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/20205 bude přijato 5 zájemců. Přihlášky lze podávat v termínu 20. 5. - 24. 5. 2024 prostřednictvím DIPSY, osobně nebo poštou. Více informací naleznete v kritériích níže. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. přijme pro školní rok 2024/2025 celkem 23 žáků do prvního ročníku denního studia oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Ekonomika a služby).

Studenti Euroškoly Praha, vyučovací hodina, fiktivní firmy
Studenti Euroškoly Praha v aule II.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE A ZMĚNY

KDY PROBĚHNE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Jednotná přijímací zkouška se koná 12. dubna 2024 (1.termín) a 15. dubna 2024 (2.termín).
Školní přijímací zkoušky ředitel školy nestanovuje.

KOLIK ČASU MÁM NA VYPRACOVÁNÍ TESTŮ?

Didaktický test Čj - 60 min., didaktický test M - 70 min.

KDY SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 30. dubna  2024. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

DO KDY MUSÍM ŠKOLE DORUČIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK?

Obor Ekonomika a podnikání nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.
Není tedy potřeba razítko lékaře při podávání přihlášky ke studiu. Více informací  ZDE.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek se budou konat 29. 4. a 30. 4. 2024.

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT?

  • PODAT VYPLNĚNÉ HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
    poštou, prostřednictvím Dipsy nebo doručit osobně do 20. 2. 2024,

  • ABSOLVOVAT JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU
    z matematiky a  českého jazyka  – školní přijímací zkoušky škola nepořádá.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2023/2024 jsou zpracovány v návaznosti na platnou legislativu (zákon č. 178/2016, odst. 60 - 60g a vyhláška č. 353/2016 ze dne 24. 10. 2016), která zavádí povinnost státních přijímacích zkoušek. Kritéria a podmínky přijetí budou k dispozici zde v zákonem stanoveném termínu. Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 AKTUALIZACE dle VYHLÁŠKY č. 232/2020 Sb. ze dne 6. května 2020.

Dokumenty školy II.