KURZ JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO VZDĚLÁVACÍ INTEGRACI ŽÁKŮ CIZINCŮ

CENA ADAPTAČNÍHO PROGRAMU

Cena adaptačního programu včetně výuky podle učebních osnov Euroškoly Praha je 19. 500 Kč a platí pro období od 1. 3. 2022.

CÍL ADAPTAČNÍHO PROGRAMU

Cílem adaptačního programu je integrace zahraničních studentů do českého prostředí a jejich začlenění do učebního procesu na Euroškole Praha.

Jedním z hlavních cílů adaptačního programu je získání potřebné znalosti a dovednosti především v oblasti „VZDĚLÁVÁNÍ“:

V rámci bloku intenzivní jazykové přípravy probíhající v českém jazyce (tj. kurzu českého jazyka pro cizince), bloku komplexní přípravy (tj. účasti ve výuce dle studijního programu I. ročníku středního vzdělávání) a vzdělávací integrace do procesu učení této školy, bude účastník programu plně připraven ke studiu na Euroškole Praha.

Dále mu pak bude umožněno nahlédnout do následujících problematik:

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Jak a kde vyhledat lékařskou pomoc, jak a kde se zaregistrovat u lékaře, jak řešit zdravotní problémy s pojišťovnou atd.

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

Účastník programu získá představu o právech a povinnostech cizince s dlouhodobým pobytem v České republice. Dozví se, jaké jsou možnosti pro uplatnění se ve sportovních či kulturních aktivitách při pobytu v České republice.

ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ

Poskytnutí pomoci při registraci u migrační policie a dalších výkonných orgánů. Ucelení představy o povinnostech cizinců žijících na území ČR a povědomí o povinnostech, které je třeba respektovat.

JAK ADAPTAČNÍ PROGRAM FUNGUJE?

 • Do 1. prosince 2021 je potřeba zaregistrovat se na našich webových stránkách a zažádat o účast v adaptačním programu.
 • Připravíme pro vás balíček dokumentů potřebných k účasti v adaptačním programu a v případě potřeby poskytneme součinnost budoucímu účastníkovi programu při podání žádosti o vízum.
 • Kurz adaptačního programu začíná každé pondělí v průběhu školního roku.

V případě úspěšné adaptace může účastník programu pokračovat ve studiu, a to od 1. září 2023 v odpovídajícímročníku podle učebních osnov Euroškoly Praha.

CO JE OBSAHEM ADAPTAČNÍHO PROGRAMU?

Praxe – ponoření se do praktického využití znalostí a dovedností při integraci do českého prostředí.
Kurz českého jazyka pro zahraniční studenty, včetně účasti na procesu učení podle učebních plánů vybrané školy v rozsahu cca 360 akademických hodin.
Přivítání člena adaptačního programu v Praze, ubytování a registrace na Migrační policii ČR.

CO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ?

 • KONZULÁRNÍ POPLATEK ZA VÍZUM
 • PŘEKLADY DOKUMENTŮ DO ČEŠTINY
  Překlad všech dokumentů do češtiny může stát až 100 EUR.
 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OD ČESKÉ POJIŠŤOVNY
  Cena komplexního pojištění na první kalendářní rok činí 430 EUR nebo více, v závislosti na pojišťovně. Na základě Plné moci je možno pojištění zajistit z naší strany.
 • UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI NEBO V DOMOVECH MLÁDEŽE
  Náklady na ubytování v našich partnerských hostelech se pohybují od 200 EUR měsíčně, v závislosti na lokalitě.
 • STRAVOVÁNÍ A VÝDAJE SPOJENÉ S BYDLENÍM V ČESKÉ REPUBLICE
  Ve škole nebo internátních zařízeních je možnost stravování v jídelně či bufetu. Ceny jídel se pohybují od 1,5 eura. Životní náklady se pohybují od 150 EUR měsíčně, v závislosti na individuálních potřebách.
 • VÝUKOVÝ MATERIÁL
  Učebnice, notebooky a další vzdělávací materiály je třeba zakoupit samostatně. Student obdrží v prvních dnech školy seznam učebnic. Předpokládané náklady na vzdělávací potřeby činí až 120 EUR.