PREVENCE A PORADENSTVÍ

Student Euroškoly Praha_knihovna

Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti,

s jakýmkoliv problémem týkajícím se studia nebo s čímkoliv, co by mohlo mít na něj vliv, se s důvěrou obraťte na výchovného poradce.

Poskytuje individuální konzultace žákům, rodičům i kolegům, účastní se výchovných komisí s problematickými žáky, zabývá se integrací studentů se SPU a podílí se na výběru mimoškolních akcí.  Věnuje se také kariérnímu poradenství.  Spolu s ředitelem školy se účastní individuálních jednání s rodiči, je přítomna i u rozhovorů rodičů s třídními učiteli, případně s ostatními učiteli v okamžiku výskytu problémů výchovně-vzdělávacího charakteru. 

Spojit se je možné:

  • Osobně: kabinet v budově Euroškoly, 1. patro - dle dohody,
  • telefonicky: 601 360 612, 233 541 232
  • e-mailem

Euroškola Praha spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, využívá její nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultuje posudky žáků se SVP.

NÁPLŇ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE

  • Studijní a kariérové poradenství,
  • prevence sociálně patologických jevů,
  • práce s problémovými žáky (aktuálně).