Prevence a poradenství

Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti,

s jakýmkoliv problémem týkajícím se studia nebo s čímkoliv, co by mohlo mít vliv na studium, se s důvěrou obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Lubomíru Krejcarovou, a to

  • osobně: kabinet v budově Euroškoly, 1. patro - vždy v pondělí od 15 hodin
  • telefonicky: na telefonním čísle +420 233 541 232 nebo 601 360 612
  • e-mailem: krejcarova<zavinac>euroskola.cz
  • odesláním tohoto formuláře:
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Mgr. Lubomíra Krejcarová byla v roce 2011 jmenována do funkce výchovné poradkyně a metodičky prevence sociálně patologických jevů.

Poskytuje individuální konzultace žákům, rodičům i kolegům, účastní se výchovných komisí s problematickými žáky, zabývá se integrací žáků s SPU a podílí se na výběru mimoškolních akcí.  Věnuje se také kariérnímu poradenství.  Spolu s ředitelkou školy se účastní individuálních jednání s rodiči žáků, je přítomna i u rozhovorů rodičů s třídními učiteli, případně s ostatními učiteli v okamžiku výskytu problémů výchovně-vzdělávacího charakteru. Průběžná úzká spolupráce mezi výchovnou poradkyní a preventistkou SPJ je zárukou budování školy vstřícné pro žáky, pedagogy i rodiče.

Euroškola Praha spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, využívá její nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultujeme posudky žáků se SVP.