PEDAGOGICKÝ SBOR

Mgr. Martin Šmíd

ředitel školy
anglický jazyk

Ing. Bc. František Novotný

zástupce ředitele školy, výchovný poradce, školní preventista
občanská nauka, statistika

Mgr. Slavomír Mácha

třídní učitel O1.A
český jazyk, občanská nauka, právo

Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

třídní učitel O2.A
německý jazyk

Ing. Iva Žůrková

třídní učitelka O3.A
ekonomika, písemná a elektronická komunikace management zahraničního obchodu, technika zahraničních operací

Mgr. Lucie Kmochová

třídní učitelka O4.A
anglický jazyk, ruský jazyk, čeština pro cizince

Ing. Monika Chadimová

učitelka
obchodní činnost, účetnictví

Bc. Pavel Vizi

učitel
informační technologie

RNDr. Petr Todorov

učitel
matematika, základy přírodních věd - fyzika

Milan Němeček

učitel
tělesná výchova

Mgr. Zuzana Hejnicová

učitelka
španělský jazyk

Ing. Bc. Hana Logerová, Ph.D.

učitelka
základy přírodních věd - chemie

Mgr. Petr Janoušek

školní psycholog