PEDAGOGICKÝ SBOR

Mgr. Slavomír Mácha

třídní učitel O1.A
český jazyk, občanská nauka, právo

Mgr. Lucie Kmochová

třídní učitelka O2.A
anglický jazyk, dějepis

Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

třídní učitel O3.A
německý jazyk

Ing. Iva Žůrková

třídní učitelka O4.A
ekonomika, písemná a elektronická komunikace management zahraničního obchodu, technika zahraničních operací

Ing. Monika Chadimová

učitelka
obchodní činnost, účetnictví, základy přírodních věd - biologie

Bc. Pavel Vizi

učitel
informační technologie

RNDr. Petr Todorov

učitel
matematika, základy přírodních věd - fyzika

Milan Němeček

učitel
tělesná výchova

Anežka Hejnicová

učitelka
španělský jazyk