Aktivity

Euroškola Praha nabízí svým žákům možnost účasti na poznávacích zájezdech do ciziny.

Studenti Euroškoly Praha se účastní soutěží v psaní na PC.

Ve spolupráci s ostatními Euroškolami jsou každoročně organizovány lyžařské výcvikové kurzy.

V rámci výuky od 3. ročníku zakládají studenti své fiktivní firmy.