AKTIVITY ŠKOLY

studenti před budovou škola I.

HODNOCENÍ ŠKOLY

Euroškola Praha se umístila v TOP 100 nejlepších odborných škol České republiky dle projektu MŠMT ČR SET 99.

Zajímavé výstupy z vnitřní evaluace školy vypracované společností DAP services a.s. v květnu 2009 a zprávy České školní inspekce - poslední kontrola proběhla v prosinci 2012. Velmi podrobná analýza školy vypracovaná nezávislou agenturou s použitím psychodiagnostických metod vyhodnocení výsledků. Výstupní produkty se týkaly vnitřní evaluace školy (efektivita výuky, atmosféra vztahů, ohrožení rizikovými jevy, silné a slabé stránky školy, efektivita výuky jednotlivých předmětů, detailní rozbor předmětů), profilu učitelského sboru (efektivita práce, atmosféra vztahů, typy chování, neetické chování, ohrožení rizikovými jevy, mapa školy).

Testy samotné i jejich výsledky lze považovat za podrobnou analýzu školy, učitelů i žáků školy, učitelů i žáků. Výsledky byly srovnány s normou pro střední školy v ČR a projednány ve třídách i s učiteli ihned po testech a následně rok po aplikaci jejich závěrů.

ÚČAST NA VELETRZÍCH

 • Účast na školních veletrzích,
 • umožňujeme sportovně nadaným studentům účast na tréninkových jednotkách a propojení studijních a sportovních povinností,
 • studentům - cizincům pomáháme zlepšovat jejich znalost češtiny,
 • individuálním přístupem dokážeme pomoci zvládat středoškolské studium i studentům ze studijně méně podnětného prostředí, řídíme se heslem: „Každý má dostat šanci“.
   
Studenti před budovou školy IV.
Studenti Euroškoly Praha, vyučovací hodina, fiktivní firmy

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY A DALŠÍ AKTIVITY

 • Nabízíme našim studentům možnost účasti na poznávacích zájezdech do ciziny,
 • ve spolupráci s ostatními Euroškolami jsou každoročně organizovány lyžařské výcvikové kurzy,
 • ve od 3. ročníku zakládají studenti své fiktivní firmy,
 • výměnné pobyty a desetidenní jazykové stáže v zahraničí (Euro-Schulen Bamberg, EuroAkademie Berlin, SRN) za podpory Česko německého fondu budoucnosti,
 • půlroční pomaturitní pracovní stáž v Durhamu (New College Durham, V. Británie) / Halle (SRN), financováno z programu Leonardo da Vinci, od roku 2014 programem Erasmus+,
 • projektový týden v bavorském Waldmünchenu (SRN),
 • studenti Euroškoly Praha se účastní soutěží v psaní na PC.

Euroškola Praha získala jako první ze středních škol v České republice 14. května 2002 osvědčení o splnění ČSN EN ISO 9001 ve školství. Zařazuje nás to tedy mezi světové školy, které vzdělávají své studenty podle mezinárodních vzdělávacích norem. Od roku 2017 jsme držiteli certifikátu DIN ISO 9001:2015, oba certifikáty obhajujeme při každoročním auditu.
 

iso9001 - certifikat