Začátek školního roku 2019/20

26.8. 2019

V pondělí 2.9. 2019 začíná školní rok – určitě jste se již nemohli dočkat! Sejdeme se v 8.25 hod. – první ročník v učebně nad pizzerií, druhý ročník v učebně nad poštou. Úpravy nových prostor se nepodařilo nikoli naší vinou včas dokončit, takže bude malé zpoždění. Proto dočasně využijeme výše uvedených prostor. V 9.15 hod. bude slavnostní zahájení v budově gymnázia, kam se odeberete s třídními učiteli a to bude pro první den vše. Od úterka se bude vyučovat dle rozvrhu. Rozvrh hodin bude hotov v nejbližších dnech a uveden na našich stránkách. V pondělí odpoledne také začíná vyučování pro účastníky kombinovaného studia (viz záložka nástavbové studium). Na všechny žáky se těší vedení školy a pedagogický sbor!