Workshop na téma „Mladiství a návykové látky“

6.11. 2023

V pátek 3. 11. 2023 absolvovali studenti prvního ročníku workshop na téma „Mladiství a návykové látky“ v rozsahu dvou hodin s Ing. Mgr. Janou Šebkovou, která pracuje jako adiktolog. Zabývá se vedením skupinových terapií, vedením individuálních a rodinných pohovorů a poradenství. Spolupracuje s OSPOD, školami i ostatními dorostovými ambulancemi.

Cíl workshopu:

Správně identifikovat, co je droga, charakteristika a rozdělení,

specifické drogy mladistvých a specifické závislosti,

rizikové faktory a kritéria vzniku závislosti,

systém léčebné péče (jak si říci o pomoc sobě a blízkým, možnosti léčby),

prevence vzniku závislosti, zdravý životní styl.

V rámci workshopu bylo samozřejmě místo také pro diskuzi a interaktivní zapojení žáků.