Workshop na téma „Kyberšikana“

21.9. 2023

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 se na Euroškole Praha uskutečnil workshop na téma „Kyberšikana“, kterým studenty I. ročníku provedla Valentýna Vavříčková ze společnosti Linkin Sphere.

Cílem workshopu bylo pomoci dospívajícím studentům vyhnout se nebezpečím internetu jako je kyberšikana, obtěžování, vyhrožování a podvody. Lektorka Valentýna Vavříčková nejprve objasnila pojem Kyberšikana a popsala digitální prostor a jeho hrozby. Formou interaktivních cvičení pak směrovala studenty, aby byli schopni kyberšikanu rozpoznat.

Tato aktivita se uskutečnila v rámci projektu iKAP II – INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047. Více informací o projektu naleznete na našich webových stránkách v sekci „O ŠKOLE/PROJEKTY A STÁŽE“.