Už se můžete podívat do školy…, známky, vysvědčení…

2.6. 2020

2. 6. 2020. Vážení rodiče, vážení studenti denního studia, od příštího týdne můžete přijít fyzicky do školy na konzultace a to ve dnech 9. 6., 18. 6., 22. 6., 23. 6.  2020 v čase 9 – 12 hod. Během konzultací bude přítomen ředitel a zástupkyně ředitele, s ostatními učiteli se můžete domluvit individuálně. Je nutné uzavřít klasifikaci za 1. pololetí a rovněž za 2. pololetí. Práce k uzavření 1. pololetí již žáci obdrželi a mnoho z nich je také odevzdalo. Na konzultacích se budou řešit jen třídnické záležitosti, výuka probíhá distančně až do konce června, tyto konzultace nejsou povinné.  Na konzultacích budou také předány dodatky ke smlouvám o studiu na další školní rok. Pokud se nedostavíte, předáme dodatky ke smlouvě s vysvědčením. Školní rok končí v pátek 26. 6. 2020 a v tento den si můžete vyzvednout vysvědčení. Pokud si jej nevyzvednete, zůstane zde do září 2020. Známky na vysvědčení se dozvíte z aplikace Bakaláři. 29. a 30. 6. 2020 je ředitelské volno. Studenti 1. ročníku kombinovaného studia také mohou v případě potřeby a po individuální domluvě navštívit školu od 8. 6. 2020. M. Šmíd