Stanovisko školy k připravované stávce

23.11. 2023

Vzhledem k tomu, že ve škole nebyla zřízena odborová organizace, se Euroškola Praha aktivně nepřipojí ke stávce konané dne 27. 11. 2023.

Zaměstnancům v případě jejich zájmu zúčastnit se stávky vedení školy bránit nebude.

Chod školy bude v plné míře zajištěn.

Euroškola Praha