Spolupráce s vysokou školou

21.2. 2020

V únoru 2020 podepsala naše škola Memorandum o spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Těšíme se na vzájemnou součinnost – s pomocí našeho nového partnera uspořádáme speciální semináře pro studenty denního studia, samozřejmě se zaměřením na ekonomiku. Těšíme se také na účast na akcích FSV, na které budou naši studenti pozváni. Jsem rád, že Euroškola Praha takto obohatila svoji činnost. M. Šmíd