Přihlášky k maturitě 2017

Jsou připravené přihlášky k MZ. V pondělí 14. 11. 2016 ve 12:15 hodin na začátku hodiny EKO proběhne podepisování přihlášek. Posudky PUP (pokud máte) s sebou.
Absolventům z projektů 2016 a 2015 byly přihlášky zaslány vyplněné na e-mail. Pokud jste neobdrželi, kontaktujte nás, nebo vyplňte bianco přihlášku na webových stránkách (sekce Maturity)