Návštěva Zastupitelstva mladých v Praze 7

13.10. 2021

7. 10. 2021 se zástupci žáků naší školy ze třídy O2.A zúčastnili akce spolku Mladí občané – jakési formy studentského parlamentu v Praze 7. Jejich písemnou zprávu uvádím níže.

  1. Zástupci škol probírali, co se nám nelíbí/líbí na Praze 7 a co bychom případně chtěli změnit.
  2. Jeden z důvodů pořádání akce je i seznámení škol a případné společné akce, které bychom zrealizovali.
  3. Debatu vedl student práv, který je členem sdružení Mladí občané. Vyslechl si naše názory, poznatky. Podle nás i z důvodu jiné věkové kategorie a pohledu na svět
  4. Našim názorům byl otevřený.
  5. Můžeme se zúčastnit dalších debat se zajímavými hosty z různých oborů.
  6. Kdybychom chtěli, můžeme se stát členy Mladých občanů.

Děkuji našim žákům za účast a reprezentaci školy i za rozšiřování občanských kompetencí. M. Šmíd, ředitel