Učíme se doma...
30.3. 2020

Učíme se doma…

30. 3. 2020 Vážení studenti, učení na dálku úspěšně pokračuje. Používáme formu písemnou i interaktivní – tedy výuku či diskuzi prostřednictvím video hovorů nebo konferencí. Vy, kteří máte problémy s domácím počítačem, mikrofonem, kamerou či připojením, neobávejte se postihů za neúčast ve video hodinách. Máte dostatek písemných úkolů, ke kterým se alespoň občas (v případě nekvalitního spojení) dostanete a které můžete plnit. S vašimi učiteli se...

Učíme se doma...
23.3. 2020

Učíme se doma… a kdy budeme zpět ve škole?

23. 3. 2020. Vážení studenti, již druhý týden probíhá výuka na dálku. Myslím, že celkově jsme se s tímto problémem vyrovnali dobře, já sám jako učitel Aj jsem již zkontroloval a ohodnotil v systému Google classroom dost prací na to, abych poznal, že systém funguje. Odpusťte nám dílčí nedostatky, které se vždy projeví a naopak vás, kteří jste v tomto ohledu méně aktivní, prosím...

Přijímací zkoušky a maturity 2020
23.3. 2020

Přijímací zkoušky a maturity 2020

Vzhledem k pandemii budou jednotné přijímací zkoušky v r. 2020 dle MŠMT probíhat nejdříve 2 týdny po otevření škol a budou mít zřejmě jen 1 kolo a náhradní termín. Maturitní zkoušky společné části (jarní termín) budou v r. 2020 probíhat nejdříve 3 týdny po otevření škol a nebudou obsahovat písemné práce z českého a cizího jazyka. M. Šmíd, ředitel

Učíme se doma...
16.3. 2020

Učíme se doma…

16. 3. 2020. Vážení studenti denního i kombinovaného studia, vzhledem k tomu, že škola bude uzavřena delší dobu, bude vyučování probíhat pomocí systému Google classroom dle běžného rozvrhu. Prosím tedy studenty, aby, pokud možno, této formě práce věnovali denně běžný školní pracovní čas – řekněme 8 – 14 hod. (u kombinovaného studia samozřejmě dle možností) – a plnili zadané úkoly....

Koronavirus
10.3. 2020

Uzavření školy od 11. 3. 2020

Vážení studenti, vážení rodiče, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (viz příspěvek níže) je naše škola od středy 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Studenti, kteří byli dnes (10. 3. 2020) ve škole, byli instruováni o tom, že výuka resp. zadávání úkolů bude probíhat prostřednictvím aplikace Google classroom. Pokud se někdo nemůže přihlásit do studijní skupiny, ať kontaktuje prostřednictvím e-mailu učitele...

Koronavirus
10.3. 2020

Uzavření školy od 11. 3. 2020

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Praha, 10. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1...

Koronavirus
9.3. 2020

MŠMT ke koronaviru

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU: AKTUALIZOVÁNO 6. 3. 2020 MŠMT ČR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU: AKTUALIZOVÁNO Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.      Novinka:...

Koronavirus
2.3. 2020

Koronavirus

9. 3. 2020. Škola zatím nezavádí žádná zvláštní opatření ohledně případného výskytu nákazy. Studentům bylo po návratu z jarních prázdnin doporučeno dodržování vyšší úrovně hygieny, než obvykle a samozřejmě sledování možných příznaků nákazy. Z žáků školy se nikdo nepohyboval v minulých dnech ani týdnech v rizikových oblastech. Přítomnost či nepřítomnost žáka ve škole je v kompetenci jeho zákonných zástupců. M. Šmíd, ředitel školy

Přihlášky ke studiu
24.2. 2020

Přihlášky ke studiu

Přihlášku k 1. kolu přijímacích zkoušek přijímáme do pondělí 2. 3. 2020.

Prezentace školy před členy velvyslanectví
24.2. 2020

Prezentace školy před členy velvyslanectví

Ve středu 12. 2. 2020 proběhlo v prostorách Trojského gymnázia a Euroškoly Praha setkání zástupců velvyslaneckých úřadů a jiných významných institucí. Představeny byly  vzdělávací programy našich čtyř škol (Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o., Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o., Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. a Trojské gymnázium s.r.o.), které navštěvuje řada zahraničních studentů převážně východních zemí. Po úvodní...