VIKTORIYA MARIYA KISELYUK

VIKTORIYA MARIYA KISELYUK
studentka oboru Ekonomika a podnikání

"Euroškola Praha mě za dobu mého studia naučila mnoha užitečným věcem. Nejen tomu, co se učí na každé škole společně se zvoleným oborem, ale i praktickým znalostem potřebným k životu. Za velké plus považuji, že na Euroškole Praha vyučují odborníci z praxe, což znamená, že v hodinách pak mluví o vlastních zkušenostech. Například paní profesorka účetnictví pracovala v bance, jiní profesoři pracovali v nejrůznějších firmách a do výuky svou praxi vždy začlení. Nejvíce se mi však líbí přátelský přístup učitelů a jejich ochota pomoci se vším, co se dá, což je vzhledem k dnešní situaci chvályhodné. Myslím si, že zde studenti Euroškoly Praha získají dobré předpoklady pro vysokou školu a budoucí práci. Studium na této škole doporučuji."

PROČ STUDOVAT U NÁS?
Telefon/mobil
233 541 232 - volba 2/601 360 612
E-mail
office@euroskola.cz
Adresa
Trojská 632/173b, 171 00 Praha 7
VIKTORIYA MARIYA KISELYUK
VIKTORIYA MARIYA KISELYUK