Přihláška ke studiu

 

MATURITA DÁLKOVĚ - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Stále přijímáme do 1. ročníku nástavbového studia.

MOŽNOST PŘESTUPU PRO DENNÍ STUDENTY

Otevíráme zaměření Ekonomika a management s možností mezinárodní zkoušky ESA (pouze od 3. ročníku)

Předběžná přihláška ke studiu

vyplní uchazeč nebo jeho zákonný zástupce

Poznámka: Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

Denní studium:

  • vysvědčení z devátého ročníku základní školy,
  • příp. rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu. 

Nástavbové studium:

  • ověřená kopie výučního listu
  • ověřená kopie vysvědčení z posledního (třetího) ročníku

Výše uvedené přílohy prosím zašlete na e-mail:
office<zavinac>euroskola.cz
ihned po odeslání formuláře "Předběžná přihláška ke studiu".