OPRAVNÉ, ROZDÍLOVÉ A DOKLASIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

2017/2018

únor 2018
Doklasifikační zkoušky budou probíhat v termínu stanoveném vyučujícím po dohodě se studentem.
Podmínky a termín klasifikace si studenti domluví s vyučujícími individuálně v týdnu od 29. 1. 2018 
Termíny pro ukončení klasifikace:
1 - 3 N: do 28. 2. 2018
4 a více N: do 16. 3. 2018


2016/2017

srpen 2017
Rozpis opravných a doklasifikačních zkoušek pro srpen 2017 naleznete zde: Opravné a doklasifikační zkoušky - rozpis
Studenti D2.A, kteří neuzavřou ročník, se po dohodě s vyučujícími nechají přezkoušet v termínech zkouškového období 1. ročníku - od 13. 5. do 19. 6. 2017. Viz zde.
Povinně - uzavření klas. z nematuritních předmětů do 30. 6. 2017. Maturitní předměty lze uzavřít v posledním srpnovém týdnu.

únor 2017
Doklasifikační zkoušky budou probíhat v termínu stanoveném vyučujícím po dohodě se studentem.
Podmínky a termín klasifikace si studenti domluví s vyučujícími individuálně v týdnu od 30. 1. 2017 
Termíny pro ukončení klasifikace:
1 - 3 N: do 28. 2. 2017
4 a více N: do 17. 3. 2017


2015/2016

srpen 2016
Doklasifikační a opravné zkoušky  budou probíhat dle rozpisu.
Rozpis zkoušek naleznete zde.
Upozorňujeme, že časy jsou orientační, průběh zkoušek a pořadí studentů si každý vyučující určí sám!

únor 2016
Doklasifikační zkoušky budou probíhat v termínu stanoveném vyučujícím po dohodě se studentem. Upozorňujeme, že termín si každý žák musí domluvit sám.
Termíny pro ukončení klasifikace:
1 - 3 N: do 29. 2. 2016
4 a více N: do 18. 3. 2016


2014/2015

srpen 2015
Doklasifikační a opravné zkoušky  budou probíhat dle rozpisu.
Rozpis zkoušek naleznete zde.
Upozorňujeme, že časy jsou orientační, průběh zkoušek a pořadí studentů si každý vyučující určí sám!

únor 2015
Doklasifikační zkoušky budou probíhat v termínu stanoveném vyučujícím po dohodě se studentem. Upozorňujeme, že termín si každý žák musí domluvit sám.
Termíny pro ukončení klasifikace:
1 - 3 N: do 28. 2. 2015
4 a více N: do 21. 3. 2015


2013/2014

srpen 2014
Opravné zkoušky probíhají od 22. 8. 2014 dle rozpisu.
Přesný rozpis  naleznete zde.

únor 2014
Doklasifikační zkoušky budou probíhat v termínu stanoveném vyučujícím po dohodě se studentem. Upozorňujeme, že termín si každý žák musí domluvit sám.
Termíny pro ukončení klasifikace:
1 - 3 N: do 28. 2. 2014
4 a více N: do 21. 3. 2014 


2012/2013

srpen 2013
Opravné zkoušky probíhají od 26. 8. 2013 od vždy 9 hod. POZOR! Předměty KOM (Ing. Hochová) od 11 hodin, MAT (RNDr. Hoza), ITE (Mgr. Marek) a TEV (Mgr. Titěra) od 13 hodin!
Přesný rozpis  naleznete zde.

únor 2013
Doklasifikační zkoušky budou probíhat v termínu stanoveném vyučujícím po dohodě se studentem. Upozorňujeme, že termín si každý žák musí domluvit sám.
Termíny pro ukončení klasifikace:
1 - 3 N: do 28. 2. 2013
4 a více N: do 22. 3. 2013  


2011/2012

srpen 2012
Opravné zkoušky probíhají od 28. 8. 2012 od vždy 9 hod. POZOR! Předměty KOM (Ing. Hochová) a TEV (Mgr. Titěra) od 13 hodin!
Přesný rozpis  naleznete zde.
N. Tovt:
28.8. UCD (rozdílová za 2. a 3. roč.), 29.8. ANE (rozdílová za 3. roč.), 29.8. RUJ (rozdílová za 3. roč.), 30.8. EZO (rozdílová za 3. roč.)
V případě opakování ročníku odevzdejte ŘŠ žádost o opakování ročníku společně s žádostí o slevu na školném.

únor 2012
Doklasifikační zkoušky budou probíhat v termínu stanoveném vyučujícím po dohodě se studentem. Upozorňujeme, že termín si každý žák musí domluvit sám.
Termíny pro ukončení klasifikace:
1 - 3 N: do 29. 2. 2012
4 a více N: do 19. 3. 2012 


2010/2011

srpen 2011
25. srpna 2011 - od 12h
26. srpna - 30. srpna 2011 - vždy od 9h, kromě ITE, VYT (od 11h)
Přesný rozpis naleznete zde.

V případě opakování ročníku odevzdejte ŘŠ žádost o opakování ročníku společně s žádostí o slevu na školném.