Třídní schůzky

Vážení rodiče,

o termínu konání třídních schůzek informujeme rodiče pomocí pozvánek, které obdrží a předají žáci. Třídní schůzky se konají čtvrtletně, tedy v listopadu a dubnu. V lednu obdrží rodiče informaci od vyučujících online.

Termíny třídních schůzek:

  • Konzultační třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2017/2019 se konají ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 16:30 hodin.
  • Třídní schůzky za 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018 se konají ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 17:00 hodin.