Přihláška ke studiu

 

MATURITA DÁLKOVĚ - VOLNÁ MÍSTA

Stále přijímáme přihlášky do 1. ročníku nástavbového studia.

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Volná místa v 1. ročníku!

Kontaktní údaje uchazeče

jako přihlášku využijte oficiální formulář MŠMT

Poznámka: Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

Denní studium:

  • podepsaný formulář přihlášky pro školní rok 2018/19
  • vysvědčení z devátého ročníku základní školy,
  • příp. rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu. 

Nástavbové studium (dálkové, kombinované):

  • podepsaný formulář přihlášky pro školní rok 2018/19
  • ověřená kopie výučního listu
  • ověřená kopie vysvědčení z posledního (třetího) ročníku

Výše uvedené přílohy prosím zašlete na e-mail:
office<zavinac>euroskola.cz
ihned po odeslání formuláře "Kontaktní údaje uchazeče".