Leonardo da Vinci 2006 - 2013

Leonardo da Vinci

EUROŠKOLA PRAHA VYUŽÍVÁ PROJEKTŮ NA ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDŮ EU
Euroškola Praha spolupracuje od roku 2006 s Euro-Schulen Halle na projektu Mobility v rámci programu Leonardo da Vinci "Získání mezinárodně uznávaného vzdělání a praxe". Od roku 2008 rozšířila spolupráci o New College Durham (VB).
Na obou školách mohou absolventi zaměření Office Assistance ESA v případě získání grantu z projektu Leonardo da Vinci absolvovat po maturitě půlroční stáž, kterou pak uzavřou na Euroškole Praha mezinárodní závěrečnou zkouškou a získají diplom v oboru Office Management ESA.

Průběh mobilit - historie

Prezentace z projektů

2012 - 2013 Prezentace z pobytu v Durhamu 

2010 - 2011 Prezentace z pobytu v Durhamu 

2009 - 2010

Náš projekt byl v letošním roce zařazen mezi náhradní

2008 - 2009 Prezentace pobytu v Halle/Saale a v Durhamu

2007 - 2008 Prezentace pobytu v Halle/Saale