Kurz výpočetní techniky pro seniory

Kurzy výpočetní techniky pro letňanské seniory

Realizace: 2011
Vážení letňanští senioři!
Vzhledem k Vašemu velkému zájmu o počítačové kurzy jsme Vás rozdělili na 2 skupiny. Vybrat si tedy můžete ze 2 termínů:
1. pondělí od 16h - lektor p. Sommer
2. středa od 16h - lektorka pí. Stöcklová

Vážení letňanští senioři!
Počítačové kurzy pro letňanské seniory začnou ve středu 14. září od 16h v budově Euroškoly Praha (2. patro učebna VYT2). Přihlášky do kurzu si můžete vyzvednout v kanceláři školy. Těšíme se na Vás!

Vážení letňanští senioři!
V červnu 2011 obdržela Euroškola Praha grant na počítačové kurzy pro letňanské seniory. Od září 2011 zorganizujeme celkem 3 kurzy. O přesném termínu Vás budeme informovat!

Vážení letňanští senioři!
Dne 21. ledna 2011 podala Euroškola Praha na Úřad MČ Praha 18 - Letňany žádost o grant na počítačové kurzy pro letňanské seniory. Vzhledem k zájmu a ohlasům na podzimní kurzy bychom rádi - i na přání seniorů - pokračovali v prohlubování jejich počítačových znalostí. Pro ty, kteří loňské kurzy nestihli, bychom rádi uspořádali kurzy pro začátečníky.
V případě kladné odpovědi ze strany MČ Vás budeme informovat na našich webových stránkách!

Realizace: 2010
Dne 18. října 2010 byl zahájen projekt zaměřený na rozvoj počítačové gramotnosti letňanských seniorů. Na základě požadavků letňanských seniorů byl zorganizován kurz výpočetní techniky pro začátečníky, na který plynule navázal kurz druhý, každý v rozsahu 10 hodin. Projekt byl ukončen v prosinci 2010. Věříme, že byl pro přínosem a že senioři získali počítačové základy tak, aby hlouběji pronikli do práce s počítači.
Grant poskytla Městská část Praha 18 Letňany.
Fotografie z kurzu naleznete ve fotogalerii.