Erasmus+ Odborné vzdělávání

Erasmus+
Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Tyto projekty navazují na projekt Mobility v rámci programu Leonardo da Vinci, jichž se Euroškola Praha účastnila v letech 2007 - 2013.

Více informací zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/


V roce 2015 podala Euroškola Praha žádost o grant KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců (odborné vzdělávání).
Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro podporu všech doporučených projektů byl náš projekt zařazen mezi projekty náhradní. V případě uvolnění finančních prostředků mohou 2 naši absolventi vyjet na půlroční kombinovanou stáž (studium + praxe) do New College Durham (VB).


Shrnutí projektu
Euroškola Praha střední odborná škola s. r. o. patří do organizace Euro-Schulen-Organisation (ESO), která je jedním z největších soukromých nositelů vzdělávání v Německu. Do této mezinárodní skupiny patří také školy v České republice, Slovenské republice nebo Francii.
Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. je také členem organizace ESA - European Schools for Higher Educations and Management, se sídlem ve Vídni. Tato mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou školy nejen v Rakousku a v Německu, ale i po celé Evropě, poskytuje svým studentů jednotný vzdělávací standard.
V roce 2015 navazuje Euroškola Praha na dlouholetou spolupráci s New College Durham a Euro-Schulen Halle. Na projektech v rámci programu Leonardo da Vinci spolupracují instituce intenzivně od roku 2007.
Účastníky projektu "Získání mezinárodního uznávaného vzdělání a praxe" jsou absolventi školy, kteří čtyřleté studium uzavřeli maturitou a závěrečnou zkouškou s certifikátem "Office-Assistance ESA". Vzhledem k požadavkům evrop. a mezinár. pracovního trhu leží těžiště pro tyto absolventy v následujících oblastech:
1. Zlepšení jazykových znalostí v AJ (ekonomický jazyk)
2. Získání znalostí o mezinárodních hospodářských strukturách, jejich chodu a souvislostech
3. Získání praktických pracovních znalostí a zkušeností
Projekt je podstatnou součástí mezinárodní nástavbové kvalifikace "International Administration Manager ESA", která se skládá z 2 měsíčního dalšího odborného vzdělávání na New College Durham ve Velké Británii a 3 měsíční praxe, kterou organizujeme ve spolupráci s New College Durham ve Velké Británii, dále pak následné ekonomické vzdělávání na Euroškole Praha. Nástavbová kvalifikace končí zkouškami s mezinárodně uznávaným Diplomem ESA (European Schools for Higher Education in Administration and Management se sídlem ve Vídni).
S tímto diplomem získají účastníci výborné možnosti na trhu práce nejen v ČR, ale i ve Velké Británii a celé Evropě.
Část projektu podporovaná programem Erasmus+ proběhne na New College Durham:
září 2015 - říjen 2015 - Další odborné vzdělávání v AJ a ekonomice společně se studenty New College Durham
listopad 2015 - únor 2016 - Praxe v anglické firmě v regionu Durham.
Nepodporovaná část: březen - červen 2016 s důrazem na ekonomiku a AJ/NJ proběhne na Euroškole Praha. Závěrečná zkouška s mezinárodním komisařem proběhne v Praze.