Někdo nesmí do školy, někdo musí maturovat, někdo jít k přijímačkám…

18.5. 2020

18. 5. 2020. Ano, tento školní rok je podivný, ale vlastně za to nikdo nemůže a myslím, že to nakonec zvládneme. Přejme si, aby takto narušený školní rok byl jen tento a už žádný jiný. Studenti denního studia nadále studují z domova a zřejmě tak i tento školní rok dostudují. Příjemné pro ně je jistě to, že závěrečné hodnocení bude shovívavější (ale to neznamená, že nemusíte plnit úkoly:)!) Ministr školství by byl rád, kdyby se mohli nějak sejít ve škole alespoň v červnu a já s ním souhlasím. Prorokovat však nic nelze. Uvidíme. Mezitím jsme omezeně zpřístupnili školu studentům kombinovaného studia, kteří se chystají k maturitě, doufám, že jim to alespoň trochu pomohlo. Didaktické testy budou 1. a 2. června, praktická zkouška 8. června a ústní zkoušky 15.- 17. června (písemky jsou zrušeny). Vedení školy také připravuje jednotné přijímací zkoušky, které proběhnou 8. června, shání nové učitele pro nové žáky. Škola prostě funguje, ale bez přítomnosti všech studentů je to zvláštní. Google classroom je dobrý sluha, ale špatný pán :)). A co z toho plyne?? Že se všichni těšíme do normální školy a to je přece dobře! M. Šmíd