Návšteva muzea pražského vodárenství

20.9. 2019

Ve středu 18. 9. 2019 jsme s žáky třídy O1.A navštívili vodárnu v Podolí. Sešli jsme se na zastávce Nádraží Holešovice, odkud jsme jeli tramvají na zastávku Podolská vodárna. Před návštěvou muzea jsme se prošli podél Vltavy, kde jsme mimo jiné narazili na skupinu téměř ochočených nutrií 🙂

V 11:00 si nás u vrátnice vodárny vyzvedl průvodce a my si šli prohlédnout expozici. Expozice Muzea pražského vodárenství se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody. Písková filtrační stanice je od výstavních prostor oddělena sklem a my viděli nejen filtry, ale také neuvěřitelně architektonicky zajímavou místnost.

Výstava nás seznámila s vývojem vodárenství od 12. století až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Viděli jsme originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II., různé druhy vodovodního potrubí, uzavírací armatury a další čerpadla, šoupata, pumpy, vodoměry. Samostatně je prezentována unikátní sbírka vodoměrů a řada dalších exponátů. Myslím, že velmi zajímavé téma zaujalo i naše studenty 🙂

                                                                                  Monika Hodaňová, tř. uč. O1.A