Mezinárodní zkoušky ESA 2018

Mezinárodní zkoušky ESA proběhly v pátek 25. května 2018.

Přesně ve 12 hodin je zahájila mezinárodní komisařka, paní Lucy Thomson z Würzburger Dolmetscherschule (SRN).
Pod jejím dohledem skládali 3 studenti ústní zkoušku z ekonomiky, všeobecné angličtiny a ekonomické angličtiny. Výsledky z těchto zkoušek pak doplnily známky z modulů, které studenti zaměření ESA získávali v průběhu celého studia na své certifikáty.