50 let ve školství – rozloučení s Ing. Šerpánovou

Po předávání maturitních vysvědčení jsme se rozloučili s kolegyněmi, které v historii Euroškoly ale i dalších škol zanechaly nesmazatelnou stopu.

Uvádíme část proslovu ředitelky školy:

Dnešní odpoledne je ve znamení loučení.
Loučíme se nejen s vámi, našimi studenty, ale i s některými kolegy, resp. kolegyněmi.

Po mnoha letech se rozhodla ukončit spolupráci s Euroškolou Praha Mgr. Lubomíra Krejcarová. Učila u nás český jazyk, literaturu a základy společenských věd. Rukama jí prošly stovky studentů. Před pěti lety přešla právě k dálkařům. Mě osobně uvedla do výuky češtiny a 15 let jsme si vzájemně přisedaly u maturit z češtiny. Někteří z vás si možná všimli, že jsme po těch letech tak sehrané, že klademe stejnou otázku ve stejné chvíli. 🙂
Kolegyně tu dnes s námi není, v prvním ročníku má ještě výuku. Dárek a poděkování jsme jí předali ve škole.
Přesto bych ráda na tomto místo velmi srdečně poděkovala.

Kolegyně Krejcarová není jediná, kdo se dnes loučí…
Ráda bych Vám nyní přečetla jeden e-mail:
Vážený pane ministře,
obracím se na Vás s možná trochu opovážlivou, ale upřímnou prosbou.
Jsme ekonomicky zaměřená střední odborná škola v Troji. Mám zde kolegyni, Ing. Jiřinu Šerpánovou, která na konci letošního školního roku dovrší 50 let své pedagogické praxe. Učila na několika školách od září 1968 a já jsem pyšná na to, že končí právě u nás. Kolegyně je vzdor svému věku velice aktivní a čiperná, rukama jí prošly stovky, ba tisíce studentů. Na naší škole učí několik hodin týdně účetnictví, velice kvalitně.
Protože už se mi ji nepovedlo přemluvit, aby zůstala i v příštím školním roce, ráda bych se s ní oficiálně rozloučila při předávání maturitních vysvědčení 4. června na Trojském zámku.
Myslím si, že je to událost hodná účasti z nejvyšších míst, a tak bych Vás ráda k nám do Troji pozvala. Chápu však, že máte velice nabitý program, a tak mne napadlo, že by bylo pěkné, kdybych od Vás mohla např. přečíst pozdrav či malou gratulaci.
Děkuji za Vaši vstřícnost.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Čížková
ředitelka školy

V pátek ráno zazvonil telefon… V pátek v poledne další… Pana ministra školství se mi dnes na Trojský zámek dostat… nepodařilo. Jsem ale velice ráda, že zde mohu přečíst jeho blahopřání a předat dárek.
       
Dopis od ministra školství

I já se za Euroškolu Praha připojuji s velikým díkem, přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let a… užij si ty své velké prázdniny!

Mgr. Kateřina Čížková

 

Ing. Jiřina Šerpánová

Od 1. 9. 1968 vyučovala na OA Beroun předměty účetnictví, výpočetní technika, matematika (i večerní studium), 4x týdně tehdy jezdila do Berouna, 1x do Benešova.
Od 1. 9. 1977 vyučovala na OA Heroldovy sady – účetnictví, ekonomika, statistika, fiktivní firmy, výpočetní technika, do roku 2009 (2007 odešla do důchodu).
S Euroškolou Praha spolupracuje externě od jejího začátku v roce 1992 (s menšími přestávkami).
Na Euroškole Praha vyučovala a vyučuje účetnictví, dále fiktivní firmy či výpočetní techniku. Určitou dobu také byla úzce propojena s praxí, zpracovávala účetnictví pro firmy.
Zajímá se o kynologii, miluje svého jezevčíka Fildu, se kterým vyráží každý den na dlouhé procházky k Hostivařské přehradě, ráda fotografuje.